Centrale Blokken Oude Kooi

Leiden

Leiden

Jesse's complex in ere hersteld
Jesse's complex in ere hersteld
Opdrachtgever
De Sleutels
Aannemer
Hillen en Roosen
Adviseur verduurzamen bouwfysica
Adviesbureau VanderWeele
Constructeur
Pieters Bouwtechniek
Kleuronderzoek
Josefien&co
Aantal woningen
139

BEHOUD CENTRALE BLOKKEN DOOR INTENSIEVE VERNIEUWING
“Scheure? Scheure? Ik zie helemaal geen scheure!” was het commentaar in onvervalst Leids van een bewoner bij een opname door ons bureau van een woning in de Centrale Blokken. Zo bang was hij dat zijn woning gesloopt zou worden dat hij alle ongemakken voor lief nam.
De Centrale blokken vormen het hart van de Oude Kooi in Leiden en zijn een gemeentelijk monument. De aanpak van dit pareltje van Leiden is al meer dan twintig jaar onderwerp van gesprek: dan weer onderhoud, dan sloop en nieuwbouw, dan weer behoud en uiteindelijk een intensieve vernieuwing. Deze vernieuwing is nu bijna afgerond.
In de vernieuwing wordt de woningkwaliteit naar nieuwbouw gebracht, terwijl het straatbeeld weer teruggebracht is naar het oorspronkelijke beeld van architect Jesse uit 1920. Vanwege verzakking is het complex van een geheel nieuwe fundering voorzien. Cruciale bouwstenen als hoekpanden en poortwoningen worden gerenoveerd, de overige tussenwoningen worden achter de gevel gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Op enkele plekken is het zelfs gelukt rolstoelvriendelijke appartementen te realiseren.
De Sleutels behoudt met de vernieuwde Centrale Blokken een belangrijk monument van sociale woningbouw voor komende generaties, terwijl het voor bewoners weer heerlijk wonen is.

poorten verbinden binnen- en buitenwereld
poorten verbinden binnen- en buitenwereld
sociale woningbouw waar het heerlijk wonen is gemeentlijk monument
sociale woningbouw waar het heerlijk wonen is
variatie en subtiliteit in het gevelbeeld weer zichtbaar
variatie en subtiliteit in het gevelbeeld weer zichtbaar
modelwoning laat verandering zien aan bewoners
modelwoning laat verandering zien aan bewoners
bij een deel van de woningen blijft alleen de gevel staan
bij een deel van de woningen blijft alleen de gevel staan
achter de oude gevel komt nieuwbouwkwaliteit
achter de oude gevel komt nieuwbouwkwaliteit
kleurhistorisch onderzoek brengt opvallende kleuren aan het licht
kleurhistorisch onderzoek brengt opvallende kleuren aan het licht
kenmerkend poortje
kenmerkend poortje
achter de historische gevel gaat een comfortabele nieuwe wereld schuil
achter de historische gevel gaat een comfortabele nieuwe wereld schuil

Tuindorp architectuur van Jesse in ere hersteld

verbijzondering in de hoeken in oude glorie hersteld
verbijzondering in de hoeken in oude glorie hersteld