Complex 50 en 117

Osdorp

Osdorp

aanzicht van een van de flat van complex 50 en 117 in amsterdam na renovatie met bomen en een tuin ervoor en een man die uit de onderdoorgang komt
nieuwe situatie
Opdrachtgever
Woningbouwvereniging Het Oosten en Woningstichting Patrimonium
Aantal nieuwe woningen
400
Opgeleverd
2000-2004
Type ingreep
Woningverbetering, transformatie en nieuwbouw (optoppen)

Een ingrijpende transformatie heeft de positie van de complexen 50 en 117 in het Zuidwest Kwadrant in Amsterdam-Osdorp gewijzigd. Van het slechtste deel van de wijk is het nu één van de meeste gewilde woonplekken voor de Osdorp-bewoners. Portiekflats zijn omgebouwd tot grote begane-grondmaisonettes en galerij-ontsloten gelijkvloerse woningen. Op het dak zijn maisonnettes toegevoegd. De gehandhaafde portiekwoningen zijn geheel vernieuwd en vergroot en voorzien van een nieuw balkon. De gevel is met respect voor de oorspronkelijke architectuur geheel vernieuwd. De gridstructuur neemt moeiteloos de nieuwe elementen als galerijen, balkons, nieuwe puien en poort op. Nieuwe grote poorten verbinden de woningen met het ernaast gelegen park. De binnentuinen worden begrensd en behoren exclusief aan de bewoners van de flats. Dit oorspronkelijke portiekcomplex biedt nu een goed en betaalbaar aanbod van woningen voor ouderen, grote huishoudens en ook kleinere huishoudens. Juist naast de grote sloop-nieuwbouw ingrepen in het gebied is dit aanbod cruciaal voor de bewoners en voor het welslagen van de vernieuwingsoperatie. Het project ontving de nationale renovatieprijs 2001.

Winnaar van de Nationale Renovatie Prijs 2001, categorie ‘Woningbouw Renovatie’.

foto met een meisje bij het oude complex 50 voor de renovatie
oude situatie plint
de gevel met groene details van complex 50 en 117 in amsterdam met twee ouderen kijken uit een open raam in de situatie voor de renovatie
gevel
een onderdoorgang en daarboven balkons met was van een van de gebouwen in complex 50 en 117 in amsterdam in de oude situatie
onderdoorgang
kinderen spelen op de straat en stoep met op de achtergrond de onderdoorgang van complex 50 en 117 in de oude situatie
oude situatie poort
vooraanzicht van de vernieuwde poort en onderdoorgang van complex 70 en 117 in amsterdam
nieuwe situatie

Nieuwe grote poorten verbinden de woningen met het ernaast gelegen park.

aanzicht van een ander flatgebouw in complex 50 en 117 vanuit de poort met een speeltuin ertussen en twee mensen
aanzicht complex 50 en 117 met vernieuwde gevels na de renovatie met ervoor een parkeerplaats met geparkeerde auto's
aanzicht complex 50 en 117 met vernieuwde gevels na de renovatie met ervoor een parkeerplaats met geparkeerde auto's
vooraanzicht complex 50 en 117 met vernieuwde gevels na de renovatie met ervoor een grote begroeide omhekte tuin en een parkeerplaats met auto's
aanzicht van een van de galerijen van een van de flats van complex 50 en 117 na de renovatie
galerij