Blomwijckerpad

Amsterdam

De collectieve ruimte op de hoek van het gebouw heeft ook een terras buiten
Opdrachtgever
Stadgenoot, Amsterdam
Uitvoering
Logchies, Bewerwijk
Aantal woningen
141 woningen verdeeld over 3 haakvormige portiekblokken

Blomwijckerpad ligt in Osdorp Oost. Het pad maakt deel uit van de Wildermanbuurt ligt met de open binnenterreinzijde aan het kanaal.
De buurt bestaat uit 144 appartementen verdeeld over 3 haakvormige portiekblokken.Elke haak bevat 6 trapportieken. De woningen zijn in de jaren 50 gebouwd. Ze zijn aan verbetering toe en gaan niet gesloopt worden.
De opdracht bestond uit isoleren en renoveren in bewoonde toestand. Daarnaast moeten de portieken worden verbeterd/vernieuwd.
Gaandeweg het ontwerptraject besloot Stadgenoot (met steun van de gemeente) de woningen gasloos te maken.
Dat plan had nog behoorlijk wat voeten in aarde maar het lukte! Hiermee worden de Blomwijckerpad blokken de eerste renovatiecomplexen in Amsterdam die gasloos worden. Iedereen gaat elektrisch koken en Eneco zal tbv ruimte- en waterverwarming haar stadsverwarmingsnetwerk aanleggen en aansluiten.
Al snel is duidelijk dat we de gevels aan de buitenzijde gaan isoleren en alle nieuwe kozijnen van buitenaf te plaatsen. Alleen het droogzolderdak en de eerste verdiepingsvloer tussen bergingen en appartementen op de 1e zijn van binnenuit geïsoleerd. De bewonersoverlast zou hierdoor tot een minimum kunnen worden beperkt. Dat minimum was al omvangrijk genoeg zo bleek, vanwege de voorgenomen badkamer/toilet wijzigingen.
Door gebruik te maken van het STO arsenaal aan isolatieproducten zagen we kans om de oorspronkelijke gevelarchitectuur te versterken en te verrijken. Toepassing van metselwerk strips in twee kleuren, decorelementen en ecoshape stroken hebben hier voor gezorgd. Ook experimenteerden we met decorelementen door er in de fabriek reliëf-achtige motieven in te laten frezen. Deze motieven verschillen per blok en verwijzen naar de geschiedenis van het gebied rond het Blomwijckerpad. De grafische stijl van de decormotieven sluit aan bij die van de Bijbelse schilderingen die sinds eind vijftiger jaren op de gevels van de 3 buitenhoeken van de blokhaken zijn aangebracht en bewaard zijn gebleven.
Als sieraad voor de bewoners zijn alle 18 portieken vervangen door een portiekuitbouw van staal en glas. Dit lukte omdat we met zijn allen veel tijd, geld en ontwerparbeid investeerden. Het wachten is nog op een respectvolle aansluiting en inrichting van de stoep die aansluit. Als dat ook lukt dan is wat ons betreft de missie geslaagd.

De Vroon ligt in het groen deels eigen deels openbaar gebied
De Vroon markeert de hoek van de wijk Vroondaal
De Vroon is gebouwd rondom de collectieve patio op de eerste verdieping
Eerste gasloos renovatiecomplexen in Amsterdam.
een korte en brede galerij ontsluit de woningen
PV panelen hoge isolatie ltv en bodemlussen zorgen voor een EP0,0