Blomwijckerpad

Amsterdam

Amsterdam

verduurzaming isolatie verduurzaming isolatie energielabel blomwijckerpad superwest westelijke tuinsteden vernieuwing
ramen met betonnen reliëf geven identeit aan de plek
Opdrachtgever
Stadgenoot
Aannemer
Logchies
Aantal woningen
144
Jaar opgeleverd
2021
Type ingreep
renovatie

De vernieuwing van het Blomwijckerpad vloeit voort uit de verduurzamingsopgave om de woningen gasloos te maken, op stadsverwarming aan te sluiten en van label G naar A te brengen. Een architectonische impuls is het logische gevolg. De ranke volumen zijn eind jaren vijftig in Osdorp gebouwd en voorzien van kenmerkende betonnen kaders met glas in beton.

 

Het oorspronkelijke, in de loop der jaren door diverse renovaties ondergesneeuwde beeld gaf aanleiding tot een aantal ingrepen. De woningen moesten in bewoonde staat gerenoveerd worden, dus is er voor buitenisolatie gekozen. De isolatie van de gevel is bekleed met steenstrips die het oorspronkelijke beeld versterken.

 

De bewoners konden ervoor kiezen de badkamers te vergroten door de voormalige kolenbalkons, die bij eerdere aanpassingen waren verbouwd tot berging, bij de badkamer te betrekken. Voor deze transformatie zijn nieuwe betonnen reliëfs in de gevel ontworpen. De reliëfs zijn geïnspireerd op zowel de betonnen kaders rond de kozijnen als de kunstwerken met Bijbelse afbeeldingen op de kopgevels. Zoals de straatnamen refereren aan referentiepunten in de polder, verbeelden de reliëfs het verloren landschap van Osdorp.

 

De oorspronkelijke geleding in de gevel door donkere en lichte kleurstelling van de kozijnen en variatie in diepte van de neggen is hersteld en versterkt. De bellen en postkasten bij de entrees die het zicht op de straat volledig blokkeerden, zijn naar de zijkanten verplaatst zodat een groot leeg raam ontstaat. De bestaande fundering is ingezet waarbij de entrees zijn opgetild voor een zwevend effect. De zwevende, transparante entrees dragen bij aan een levendige plint.

 

Met het oorspronkelijke ontwerp in de hand hebben we de gebouwen hun krachtige beeld teruggegeven met de woonkwaliteit van nu.

De gebouwen liggen aan een lang gerekt water dat onderdeel vormt van de groenstructuur
overzicht gerenoveerde gebouwen langs het water
blomwijckerpad in superwest amsterdam westelijke tuinsteden historische foto met daarop gevel met betonen kader rond het kozijn
gevel na oplevering
bestaand beeld blomwijckerpad voor renovatie met afgekalfde detailleren en entrees die het contact met de straat blokkeren
blomwijckerpad, bestaande situatie
De entrees zorgen voor verlevendiging van de plint. de verduurzaming van de gevel door isolatie waardoor het energielabel verbetert aan het blomwijckerpad in superwest amsterdam
de glazen entrees maken visueel contact met de straat
axonometrie met voorstel om de badkamer te vergroten. dit met het oog op bewoners participatie en zeggenschap. De verduurzaming gaat samen met het vergroten van het wooncomfort
axonometrie van nieuwe entree en vergrootte badkamer met reliëf in kozijn
voorzijde Blomwijckerpad met betonnengevel panelen geven een hoog energielabel. de panelen zijn in overeenstemming met het oorspronkelijke beeld van betonnen randen en geven identiteit aan de plek
voorzijde gevel met steenstrips en betonreliëf
Transparante zwevende entrees of vissenkommen verlevendigen het straatbeeld en geven een gevoel van veiligheid.
zwevende vissenkom entrees wekken de plint tot leven

Met het oorspronkelijke ontwerp in de hand hebben we de gebouwen hun krachtige beeld teruggegeven met de woonkwaliteit van nu

de kunstwerken met bijbelse afbeeldingen vormden de inspiratie voor de nieuwe betonnen gevelpanelen. Zoals de kunstwerken op de bijbel waren geinspireerd, zijn de panelen geinspireerd op het landschap, de verdwenen polder van Osdorp
het kunstwerk met bijbelse trafelen geintegreerd in de nieuwe gevel
De vergroening van de buitenruimten met geleidelijke overgang tussen openbaar en privé. het groen aan de achterzijde vormt een geheel met de grotere groenstructuur in de omgeving van het Blomwijckerpad
achterzijde met nieuwe steenstrips in groene oase
de nieuwe gevels aan het Blomwijckerpadpassen in de stedelijke context. De isolatie zorgt voor een beter enegrielabel. verduurzaming energielabel
achterzijde gevel met nieuwe steenstrips in de stedelijke context
de schoorstenen aan de kopgevels zijn doorgetrokken tot aan de grond om de verticaliteit van de kopgevel te benadrukken
gerestaureerde en geisoleerde kopgevel bekleed met steenstrips
Markante gebouwen aan het Blomwijckerpad in superwest, vernieuwd, verduurzaamd met respect voor de oorspronkelijke architectuur
achterzijde gebouw aan het water