Hogewoerd

Woerden

Woerden

Het gerenoveerde corporatiehotel Hogewoerd in Woerden.
het corporatiehotel Hogewoerd
Opdrachtgever
GroenWest te Woerden
Aantal nieuwe woningen
22 appartementen
Type ingreep
Binnenstedelijke invulling- nieuwbouw

GroenWest uit Woerden heeft het initiatief genomen in de binnenstad van Woerden een corporatiehotel te realiseren. Het uiteindelijke haalbare programma betreft 22 compacte appartementen, verdeeld over 3 eenkamerwoningen en 19 tweekamerwoningen. De woningen worden ontsloten aan de achterzijde middels een galerijontsluiting te bereiken via een centrale entree en lift. In geval van een zestiental eenheden is de mogelijkheid gecreƫerd deze op termijn samen te voegen tot acht volwaardige driekamerwoningen. Daarnaast is vanwege RCE voorwaarden constructief rekening gehouden met archeologisch onderzoek op termijn middels een verzwaarde constructieve begane grondvloer, zodat de grond zo weinig mogelijk geroerd wordt en een optimale paalafstand ten behoeve van graafapparatuur.
Zowel stedenbouwkundig als architectonisch is op een zorgvuldige wijze aansluiting gezocht bij de Woerdense binnenstad. De toepassing van een variant op het 19e eeuwse kozijn, een heldere geleding horizontaal en verticaal, de toepassing van chique en tegelijkertijd mooi verouderende materialen met zorgvuldige detaillering en maatvoering in combinatie met beperkte toepassing van prefab betonnen en gemetselde ornamenten dragen daartoe bij.

De archeologische waardevolle locatie waar het appartementencomplec hogewoerd komt in woerden
oude situatie
ontwerpschets van het appartementencomplex hogewoerd in woerden
ontwerpschets
De gerealiseerde situatie van het appartementencomplex Hogewoerd in woerden
gerealiseerde situatie
Gevelfragment van het appartementencomplex Hogewoerd in woerden
gevelfragment
Ritmering en geleding van het appartementencomplex Hogewoerd in woerden
ritmering en ornamenten
aanzicht van de binnenplaats met galerijen en trappen van het appartementencomplex hogewoerd in woerden
binnenplaats galerijzijde

Zowel stedenbouwkundig als architectonisch is op een zorgvuldige wijze aansluiting gezocht bij de Woerdense binnenstad.

Corporatiehotel Hogewoerd in woerden gezoen vanuit de molenstraat met een voetganger op de rechter stoep
stedenbouwkundige accenten als onderdeel van het ontwerp

Wil je meer weten of heb je vragen over deze project, bekijk dan de online folder of neem contact op met Hans Meijer.