De rijkdom van bescheidenheid

bijeenkomst herdenking Henk van Schagen

De rijkdom van bescheidenheid

De rijkdom van bescheidenheid, zo typeerde Esther Agricola de onlangs overleden architect en stedenbouwkundige Henk van Schagen. En dat geldt zowel voor het werk als het leven van Henk van Schagen. Henk van Schagen was oprichter van ons architectenbureau; vijftien jaar geleden ging hij met pensioen. Bijna 80 jaar oud is hij overleden. Tijdens een bijeenkomst 10 mei jongstleden in het Verhalenhuis Belvédère op Rotterdam-Katendrecht gingen achtereenvolgens Hans Meijer (Vanschagen Architecten), Pieter Graaff (Open Kaart) en Esther Agricola (BPD) in op het leven en werk van Henk van Schagen. Tijdens de discussie onder leiding van Annemieke van der Kooij (gemeente Rotterdam) werden vijf lessen van Henk geleerd:

  1. Werk als architect en stedenbouwkundige niet alleen aan je opdracht, maar ook en vooral aan de achterliggende opgave.
  2. Ken je klassieken en je voorbeelden; dat is je gereedschapskist om de opgave te lijft te gaan.
  3. Benut daarin de kracht van de verbeelding; de juiste tekening en het goede verhaal op het geëigende moment is het halve werk.
  4. Werken is samenwerken; wees daarin ruimhartig, gun anderen een aandeel en het recht op succes.
  5. En tenslotte; werk is belangrijk, maar de mensen om je heen zijn het allerbelangrijkst.

Wij van Vanschagen Architecten zullen de komende tijd deze lessen met nog meer verve trachten toe te passen. Wij zullen Henk altijd herinneren als een inspirerend en visionair ontwerper met oog voor het menselijke en het kleine: de rijkdom van bescheidenheid.