De Vroon gaat door!

impressie de Vroon - hoek parkeerstraat-woonstraat

De Vroon gaat door!

De omgevingsvergunning voor De Vroon is onherroepelijk! En dat is een mijlpaal. Vanuit de buurt zijn tot op heden geen bezwaren bekend bij de gemeente, terwijl het gebouw toch afwijkt van het vigerende bestemmingsplan. Dit maakt duidelijk dat De Vroon in een behoefte voorziet in de nieuwbouwwijk Vroondaal aan de Zuidwest zijde van Den Haag.
De Vroon is een innovatief nieuwbouwproject van 36 huurappartementen (middelduur huursegment) in combinatie met 230m2 collectieve voorzieningen en zorg-aan-huis-mogelijkheden. De innovatie is de combinatie van gebouw en organisatie voor bewoners die prijs stellen op hun privacy, maar ook naar elkaar omkijken. De Vroon is een ontwikkeling van CoMaker, Bergunlimited en Van Wijnen; Altera gaat als eigenaar van het gebouw de woningen verhuren. Van Wijnen is mede-ontwikkelaar en is verantwoordelijk voor de bouw. Vanschagen Architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van het gebouw en is mede-risicodragend in de ontwikkeling: Vanschagen Architecten is naast Stadkwadraat en Stipo aandeelhouder van CoMaker.
Voor meer info mail met Gert Jan te Velde.