Statushouders in kantoorpand

Kantoorpand Den haag

Statushouders in kantoorpand

In opdracht van Staedion onderzochten dit voorjaar we de transformatiemogelijkheden van het voormalig wijkkantoor in Den Haag. De modellen varieerden van tijdelijke kamerbewoning tot appartementengebouw.
Staedion en gemeente hebben besloten in te zetten op het realiseren van 26 appartementen voor de huisvesting van statushouders. Vooral intern wordt het pand stevig aangepakt. Meest in het oog springend is de centrale hal. Door hiervan het dak te verwijderen en een centrale hof te formeren wordt het mogelijk daaromheen woningen te realiseren.
Gezien de grote urgentie van de huisvesting van statushouders is het streven de transformatie eind 2016 op te leveren. Het plan wordt momenteel in nauwe samenwerking met adviseurs en Hemubo uitgewerkt. We mikken met elkaar op een zeer efficiënt proces met een doorlooptijd van nog geen jaar:  April studie, juni vergunningsaanvraag, september start bouw, december opleveren, januari 2017 bewoond.