Gorontalo opwaardering woningen op alle nivo’s

Gorontalo Amsterdam Indische buurt

Gorontalo opwaardering woningen op alle nivo’s

Gorontalo is een renovatieproject in de Indische buurt van Amsterdam. Vaak wordt er bij woningrenovaties ingezet op een hoge prestatie op één aspect. Bij Gorontalo zijn we er in geslaagd dit vier doelstellingen te realiseren: 1. bijdragen aan de upgrading van de Indische Buurt 2. realiseren van een gemixt hedendaags woonprogramma met nieuwbouwkwaliteit met mogelijkheid tot terugkeer van bewoners naar een gerenoveerde woning. 3. terugbrengen van de oorspronkelijke architectonische kwaliteit en tegelijkertijd voldoen aan hedendaagse eisen ten aanzien van gebruik, veiligheid en duurzaamheid 4. realiseren van zwaar energiezuinige woningen (minimaal energielabel A) mede om ervaring op te doen voor de reguliere renovatieaanpak van De Alliantie.

Gorontalo is een geslaagde en unieke mix van wijkvernieuwing, architectuur, gevarieerd woonprogramma en duurzaamheid, tot stand gekomen door goede samenwerking tussen een opdrachtgever met visie, adviseurs en uitvoerende partijen. Het gebouw heeft een ingrijpende renovatie ondergaan en is daarmee een belangrijk onderdeel van de opwaardering van de Indische buurt geworden. Gorontalo draagt daarmee in belangrijke mate bij aan het aantrekken van nieuwe bewoners en bedrijvigheid naar de wijk.

Bewoners van voor de renovatie en doorstromers op de woningmarkt hebben in Gorontalo een comfortabele en lichte woning gevonden. De ‘oude’ bewoners konden terugkeren in een gerenoveerde sociale huurwoning naar keuze. ‘Nieuwe’ bewoners werden unieke woningen aangeboden op hoeken en topverdiepingen van het gebouw. Met respect voor de karakteristieken van het gebouw, zoals casco en trappenhuizen, is er een ingenieus ‘tetris’-schema gemaakt van kleine en grote woningen van sociale huur , middensegment en vrije-sector woningen. Van 62 kleine 3-kamerwoningen (45m2) zijn er 42 appartementen gemaakt variërend in grootte (45-120m2), uitstraling en kwaliteit. Er is een programatische diversiteit ontstaan van horizontaal samenvoegen op de 2e verdieping en verticaal samenvoegen op begane grond en op de 3e en 4e verdieping.