We gebruiken bestaande kwaliteiten om te komen tot eerherstel en vernieuwing en verzilveren verbeterkansen.

We veranderen de de opzet van het gebouw. Het bestaande wordt gewijzigd, aangevuld en versterkt.

Sleetse, vastgelopen buurten zijn nooit kansloos. Met gerichte ingrepen brengen we stap voor stap vernieuwing op gang.

De wereld van straat en stoep is bepalend voor de kwaliteit van de stad. Hier stappen mensen naar binnen of…

Hergebruik is mooi – maar niet genoeg. Het gaat ons om het realiseren van gezonde leefsystemen.

De gebruikers maken de stad. In een open plan proces met het ontwerp als motor kan elke stem gehoord worden.…

Van onderhoud tot nieuwbouw. In dit brede veld ligt alle ruimte voor samenwerking en slimme, specifieke oplossingen.